พช.บางกล่ำจัดแล้ว โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

24 ธันวาคม 2564                วันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเปราะบางตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(TPMAP Logbook) ตำบลท่าช้าง

นางนงลักษณ์  ย้อยดำ  พัฒนาการอำเภอบางกล่ำมอบหมายให้ นาง [...]

อ่านต่อ

พอ.บางกล่ำร่วมติดตามโครงการ อาสาสร้างสุข ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ อำเภอบางกล่ำ

19 ธันวาคม 2564 วันนี้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นางนงลักษณ์ [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ…ดำเนินงานโครงการการสร้างเสริมความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านของแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 10. 00 น. นางนงลักษณ์ ย้อยดำ [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอบางกล่ำประชุมทีมพัฒนากร ให้ทิศทางและเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบ [...]

อ่านต่อ