พช.บางกล่ำเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-16.30 น. นางนงลักษณ [...]

อ่านต่อ

พช.บางกล่ำ ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลประจำปีงบประมาณ 2565

25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ นางนงล [...]

อ่านต่อ