สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำให้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) กับทางสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา

จปฐ.บางกล่ำ ใช้ประโยชน์แล้ว !! ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานทหาร [...]

อ่านต่อ