พช.ร่วมใจ จิตอาสา

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 9.00 น. นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นพร. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการอำเภอบางกล่ำประจำสัปดาห์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ พร้อมรับรองการให้บริการประชาชน

(Visited 10 times, 1 visits today)