พช.ร่วมประชุมประชาคมตำบล

วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ นางนางลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ มอบหมาย นางสาวอภิสรา บุตรเอก นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการเข้าร่วมประชุมประชาคมตำบล ณ ศาลาวัดบางหยี เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำในอนาคต และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการที่กำหนด และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน

 

(Visited 7 times, 1 visits today)