ประชุมเชิงปฏฺิบัติการประเมินผลการดำเนินงานแบบเสริมพลัง ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud

จังหวัดกำหนดประชุมฯ ผลการดำเนินงานแบบเสริมพลังของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชนจำนวน 1 คน ผู้นำองค์กรจำนวน 1 คน และพัฒนากรผู้รับผิดชอบจำนวน 1 คน

(Visited 11 times, 1 visits today)