พช.บางกล่ำ ประชุมเข้มโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการเศรษฐกิจฐานราก นำไปสู่รายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน

  นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ นำทีมสำน [...]

อ่านต่อ