พช.จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปล่ียนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ  นางนงลักษณ์  ย้อยดำ  พั [...]

อ่านต่อ

อำเภอบางกล่ำ!! จัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต้านยาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเลียบ หมู [...]

อ่านต่อ

พช.ร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ [...]

อ่านต่อ