พจ. สงขลา เยือนถิ่นบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมและประเมินผลเพื่อคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น

พจ. สงขลา เยือนถิ่นบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมและประเมินผลเพื่อค [...]

อ่านต่อ