สพอ.บางกล่ำ พร้อมขุด ปักหมุดที่ดิน โคก-หนอง-นา

วันที่ 25 มกราคม 2564 สพอ.บางกล่ำนำโดยนางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ

 

พร้อมด้วยนางสาวอภิสรา บุตรเอก พัฒนากรประจำตำบลบางกล่ำ และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) นางสาวกันต์กวี  สังขกุล และ นางสาวเสาด๊ะ บิลหลี

ร่วมกันจัดทำฐานข้อมูลรูปแบบแปลง ค่าพิกัด X , Y และระยะของพื้นที่ โดยใช้เครื่องมือแอพพิเคชั่น Ling จัดทำฐานข้อมูลในแปลงต้นแบบของนางวิไล อารมณ์ไวย หมู่บ้านท่าเมรุ หมู่ที่ 5 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ มีพื้นที่จำนวน 1 ไร่  ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย สำรวจพื้นที่ดิน และ ดูแลต้นผักที่ นพต. อำเภอบางกล่ำได้ปลูกไว้ที่ครัวเรือนต้นแบบเตรียมพร้อมสู่การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก – หนอง – นา  โมเดล” ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

 

(Visited 213 times, 1 visits today)