ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอบางกล่ำ นำผลิตภัณฑ์ร่วมโครงการเครือข่ายองค์ความรู้(KBO:Knowledge-Based OTOP) คัดเลือกสุดยอด OTOP จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564

วันนี้ (7 มกราคม 2564 ) นางนงลักษณ์ ย้อยดำ พัฒนาการอำเภ [...]

อ่านต่อ