ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จังหวัดสงขลา [...]

อ่านต่อ

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบประเมินด้วยวิธีสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานโครงการฯ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างเหมาบริการ-โคก-หนอง-นา [...]

อ่านต่อ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

https://personnel.cdd.go.th/ [...]

อ่านต่อ