โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อการเกษตร และแหล่งสินเชื่อภาครัฐ เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนกิจกรรมกองทุนเกื้อหนุนความสำเร็จ หมู่ที่ 5 ต.บ้านหาร อ.บางกล่ำการคัดเลือกชุมชนดีเด่น หมู่ที่ 5 บ้านเกาะไหล ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ

18 สค.63 นายประสิทธิ์ สุวรรณประสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่ [...]

อ่านต่อ