ลงพื้นที่ตรวจสอบรับรองกลุ่ม OTOP

  • ?8 กรกฎาคม 2562 ?นางนันทนา ศิริวงศ์ พัฒนาการอำเภอบางกล่ำ พร้อมด้วย นายณัฐ ประสานสงฆ์ พัฒนากร ลงตรวจสอบเพื่อรับรองผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ลงทะเบียน OTOP ปี 2562 รายจอมแอนด์เจมส์ผลิตภัณฑ์ออแกนิคบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ต.บางกล่ำ และในช่วงเวลาเดียวกันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครหาดใหญ่ ศึกษาดูงานการเลี้ยงผึ้ง ที่กลุ่มดังกล่าวด้วย?
(Visited 133 times, 1 visits today)