อำเภอบางกล่ำ Kick Off หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส พระราชพิธี บรมราชาภิเษก

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สพอ.บางกล่ำ จัดกิจกรรม Kick off [...]

อ่านต่อ