เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ในวันธรรมสวนะ ณ สำนักสงฆ์ยางงาม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ

(Visited 57 times, 1 visits today)