ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ

13/03/62 นายวิทูรย์  นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนฯ ติดตามกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทเงินทุนหมุนเวียน “กลุ่มเพาะชำกล้าไม้” หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ โดยมีนายประโมทย์ ดำจวนลม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนฯ และทีมงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก

(Visited 80 times, 1 visits today)