สพอ.บางคนที ตรวจรับแปลง โคก หนอง นา ประจำปีงบประมาณ 2565

เข้าชม 5 ครั้ง
วันที่ 5 เมษายน 2565
⏰เวลา 10.00 น.
นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับลงพื้นที่ตรวจรับแปลง ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ 1 ไร่ ของนายณปีย์ กีรติพงษ์ไพบูลย์ หมู่ที่ 9 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
💐ผลการตรวจรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ขอบพระคุณท่านพัฒนาการจังหวัดและทีมงาน แวะมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและคำแนะนำในการขับเคลื่อนงานเพิ่มเติม🙏🙏
😷ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดสมุทรสงคราม
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯 CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 5 times, 1 visits today)