พช.บางคนที ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

เข้าชม 9 ครั้ง
วันที่ 31 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น.
นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมในครั้งนี้

ขอแสดงความยินดี

กับ นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที และ นายเเพทย์เดชา มีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย ที่ได้รับเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564ทั้งนี้มีพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปภัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำเงินไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบท พร้อมทั้งมอบทุนอุปการะเด็กชนบทกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จำนวน 67 ทุนๆละ 1,500 บาทและ 1,000 บาท ในส่วนของอำเภอบางคนที มีเด็กที่เข้ารับทุนจำนวน 25 ราย

ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติCDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 9 times, 1 visits today)