บางคนที ร่วมนำเสนอผลงานประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565

เข้าชม 7 ครั้ง
นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที พร้อมด้วย นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทองพัฒนาการอำเภอบางคนที นายมาโนชญ์ แสงไสยาศน์ รักษาการสาธารสุขอำเภอบางคนที นางจิตนา กลิ่นช้าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานTO BE NUMBER ONE อำเภอ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
โดยอำเภอบางคนที มีตัวแทนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯ 2 ประเภท ดังนี้
🏆ชมรม
⏩-ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลกระดังงา
⏩– ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย บางนกแขวก
🏆อำเภอ
⏩– TO BE NUMBER ONE อำเภอบางคนที
🏅ผลการประกวด อำเภอบางคนที ได้รับการคัดเลือก TO BE NUMBER ONE อำเภอ ดีเด่น เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ร่วมกับ อีก 5 อำเภอ ได้แก่
– อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
– อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
– อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
– อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
– อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
💝 ในครั้งนี้ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัด และ นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัด ร่วมนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัด พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันฯ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสมุทรสงครามอีกด้วย
# TO BE NUMBER ONE อำเภอบางคนที
# ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย บางนกแขวก
#ชมรม To be Number One ตำบลกระดังงา
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 7 times, 1 visits today)