อำเภอบางคนที จัดงานสีสันสตรีอำเภอบางคนที ประจำปี ๒๕๖๕ ตอน “ พี่คล้าวและทองกวาวกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด

เข้าชม 8 ครั้ง
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 น. นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานสีสันสตรีอำเภอบางคนที ประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้โครงการสตรีกินอยู่อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด ตอน “ พี่คล้าวและทองกวาวกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด ” พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนการจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด โดยมีนางจินตนา กลิ่นช้าง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางคนที เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วัดบางคณฑีใน ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรสตรี สร้างภาพลักษณ์องค์กรสตรี สานสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสตรีกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสตรีอำเภอบางคนทีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
1. การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะที่ดีของสตรี
2. นิทรรศการการขับเคลื่อนงานขององค์กรสตรี ได้แก่ 1) นิทรรศการปลูกผัก ปันผักปันรัก 2) นิทรรศการภาพ 3 มิติ 3) นิทรรศการตามรอยเท้าพ่อเศรษฐกิจพอเพียง 4) นิทรรศการบริหารจัดการขยะ
3. การแสดงกิจกรรม “พลังของสตรีอำเภอบางคนที” ประกอบด้วย 1) รำวงเกี่ยวข้าว 2) รำอิจฉาตากับยาย 3) รักข้ามคลอง 4) หนุ่มวัยทอง
4. ตามหา พี่คล้าว/สาวทองกวาว
ในการนี้ นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมการแสดงพลังของสตรี และนำเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานด้วย
🚫 ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 โดยยึดหลัก D-M-H-T-T และมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์เผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัด และมาตรการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 8 times, 1 visits today)