พช. สมุทรสงคราม “จัดกิจกรรมถอดบทเรียนนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนมาสร้างสรรค์

เข้าชม 8 ครั้ง
วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น ณ ตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิด โครงการ ส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชุมชนตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ กิจกรรมการประชุมถอดบทเรียนการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนมาสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน โดยมีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัด สมุทรสงคราม เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในเขตพื้นที่อำเภอบางคนที ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลเหมืองใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา พัฒนาการอำเภอบางคนที พัฒนาการอำเภออัมพวา พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ และระดมสมองถอดบทเรียนการนำวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของ ตำบลบ้านปราโมทย์ และพื้นที่ใกล้เคียง มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน โดยมีเครือข่าย yec สมุทรสงคราม ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ การทำงานให้ประสบความสำเร็จ ในการสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว OTOP และคุณนารีรัตน์อุทัยแสงสกุล ประธานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านพุแคอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรีเจ้าของแนวคิด “ตลาดหัวปลี” ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับชุมชน ในการพัฒนาพื้นที่ตลาดริมน้ำ 3 อำเภอ ให้เป็นแหล่งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
ในการนี้นางสาวสุพิฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 8 times, 1 visits today)