อำเภอบางคนทีลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

เข้าชม 40 ครั้ง
อำเภอบางคนทีลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP
วันที่ 23 มีนาคม 2565
เวลา 10.00 น.
นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที มอบหมายนางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที นายศิลา หลีกรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ปกครอง นายสุพรรณ ลิ้มสัจจาพาณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลกระดังงา เจ้าหน้าที่ ทต.กระดังงา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
สมาชิก อส. ทีมปฏิบัติการเทศบาลตำบลกระดังงา และทีมทีมพี่เลี้ยง
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครัวเรือน นายสิริวัฒน์ ศรีฤทธิเดช บ้านเลขที่ 108/1 หมู่ 6 ตำบลกระดังงา ซึ่งเป็นครัวเรือน ตกเกณฑ์ด้านสภาพความเป็นอยู่ (บ้านไม่มั่นคง) สภาพบ้านชำรุดทั้งหลัง ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดย คจพ.อ บางคนที หมอบหมายให้เทศบาลตำบลกระดังงา ผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นปรับพื้นที่บริเวณบ้าน ตัดต้นไม้ ดายหญ้า เพื่อเตรียมปลูกสร้างบ้านต่อไป
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 40 times, 1 visits today)