สพอ.บางคนที เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโคกหนองนา

เข้าชม 11 ครั้ง
วันที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา 14.00 น.
นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยนางสาวณัฐปภัสร์ ต่ายเล็กวรกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามความก้าวหน้าการขุดโคก หนอง นา พื้นที่ 1 ไร่ ให้เป็นไปตามแบบที่วางไว้ โดยมีนายชวลิต ธรรมวิเศษ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และเครือข่ายโคกหนอง นา จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหาหน้างานให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ตามแบบและระยะเวลาที่กำหนด ณ แปลงพื้นที่นายณปีย์ กีรตพงศ์ไพบูลย์ หมู่ 9 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 11 times, 1 visits today)