สพอ.บางคนที เตรียมพร้อมขุดแปลง โคก หนอง นา

เข้าชม 3 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 13.30 น.
นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยนางสาวณัฐปภัสร์ ต่ายเล็กวรกิจ นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากกองช่างเทศบาลตำบลบางยี่รงค์ เจ้าของแปลง ผู้รับเหมา ทีมงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่วางผัง ตีกริดไลน์ โรยปูน พื้นที่เป้าหมายในการขุดโคก หนอง นา โมเดล ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1.4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ ณ แปลงของนายณปีย์ กีรติพงศ์ไพบูลย์ หมู่ 9 ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
🌿ภาพ/ข่าว : ทีมงาน สพอ.บางคนที
💥60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์สังคม สร้างคน สร้างชาติ
💰เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
🎯CDD CHANGE FOR GOOD
(Visited 3 times, 1 visits today)