นายอำเภอบางคนที นำส่วนราชการอำเภอ ทำบุญตักบาตร ในวันธรรมสวนะ สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

เข้าชม 1 ครั้ง
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ตรงกับ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ เวลา 07.30 น. นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที นำหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามและมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา สร้างความปรองดอง เกิดเป็นพลังแห่งความสามัคคี ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสงบสุข
ในการนี้ นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
🌿ภาพ|ข่าว : ปกครองอำเภอบางคนที /ทีม PR สพอ.บางคนที
ติดตามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/CDD.Bangkhonthi75120
(Visited 1 times, 1 visits today)