สำรวจพื้นที่ต้นแบบฯ โคก หนอง นา วางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อม

เข้าชม 35 ครั้ง
2 ธันวาคม 2563 นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที มอบหมายให้ นายสุวิทย์ สุขาทิพย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวศรีสุดา หมวดเมือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางนวพร ยุทธยิ่งยงค์ นำลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ลงสำรวจพื้นที่ดำเนินการ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ต้นแบบของ นายสุวิช วงศ์แป้น กำนันตำบลบางกุ้ง เพื่อวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ เพื่อเตรียมการดำเนินงานในระยะต่อไป
———————————————-
ภาพ|ข่าว : ศรีสุดา
.
(Visited 35 times, 1 visits today)