พ.ช.บางคนที ต้อนรับ น.ศ.ฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เข้าชม 19 ครั้ง
นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ปฐมนิเทศนักศึกษาเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายอภิวัฒน์ วิปุลากร นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
—————————————————-
ภาพ|ข่าว : ศรี.
(Visited 19 times, 1 visits today)