สมุทรสงครามจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน “มาพายเรือเป็น มาพายเรือเล่น ที่แม่กลอง”

เข้าชม 16 ครั้ง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:30 น. นายชรัส บุญนสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน “มาพายเรือเป็น มาพายเรือเล่น ที่แม่กลอง” และให้เกียรติเป็นวิทยากรสอนการพายเรือให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมล่องเรือชมวิถีชีวิตริมคลองสัมผัสชีวิตและเสน่ห์บรรยากาศทางสายน้ำ กิจกรรมดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมและเป็นการเพิ่มศักยภาพและทักษะการพายเรือให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และได้รับเกียรติจาก นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสอนการพายเรือในครั้งนี้
ในการนี้ นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมถึง นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน เป็นการสร้างการเรียนรู้ ทักษะการพายเรือให้แก่เจ้าหน้าที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน..
——————————————————————-
ภาพ|ข่าว :ทีมงาน พ.ช.แม่กลอ
(Visited 16 times, 1 visits today)