คุณกิตติ ติดตามกองทุนหมู่บ้าน และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยายแพง

เข้าชม 16 ครั้ง
5 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที มอบหมายให้ นายกิตติ บำรุงศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที และลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2563 ณ บ้านยายแพง หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
————————————————
ภาพ|ข่าว : ทีม พ.ช. บางคนที
(Visited 16 times, 1 visits today)