เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาชุมชนบางคนที

เข้าชม 9 ครั้ง
      วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวสุพิชฌาย์ ขาวทอง พัฒนาการอำเภอบางคนที พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในช่วงปีที่ผ่านมา ในประเด็นผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ การนำมาพัฒนาต่อยอดให้ดีขึ้น ประเด็นผลการดำเนินงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ และแนวทางปรับปรุงแก้ไข ประเด็นข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานของกรมการพัฒนาชุมชน และประเด็นแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนในอนาคต รวมถึงวางแผนการดำเนินงานตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนที่กำลังจะจัดขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจถูกต้องตรงกัน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคนที
(Visited 9 times, 1 visits today)