ร่วมแสดงความยินดีกับพัฒนาการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

เข้าชม 1 ครั้ง

สพอ.บางคล้า ร่วมแสดงความยินดีกับพัฒนาการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

🗓วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น.

📌ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

🌺 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคล้า โดยนางสาวิตรี ประดิษแจ้ง พัฒนาการอำเภอบางคล้า และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งของนางวาสนา กุลละวณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอพนมสารคาม

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคล้า
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#moi2022
#changeforgood
#มหาดไทยบำบัดทุกข์บำรุงสุข
#130ปีมหาดไทย

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 1 times, 1 visits today)