ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ TV พช.

เข้าชม 7 ครั้ง

🚩สพอ. บางคล้า ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ TV พช.

🗓วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.

📝นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามภารกิจสำคัญของกรม ณ ห้อง war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ TV พช.

🌺สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคล้า โดยนางสาวิตรี ประดิษแจ้ง พัฒนาการอำเภอบางคล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับชมการประชุมฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางคล้า
#วันดินโลก
#worldsoilday
#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#130ปีกระทรวงมหาดไทย

🏡”เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”🏘

(Visited 7 times, 1 visits today)