ข่าวประชาสัมพันธ์

🚩🚩🚩สพอ. บางคล้า ร่วมกิจกรรมปูผ้าคลุมวัชพืชกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเสม็ดใต้ 📆📆วัน พุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ บ้าน นาง อุบล ช่วยเงิน หมู่2 ต.เสม็ดใต้ บ้านหนองโสน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 🌷🌷นายเนตร ขันคำ พัฒนาการอำเภอบางคล้า และนายกรรภิรมย์ ดรพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมปูผ้าคลุมวัชพืชกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลเสม็ดใต้ นำโดย นางสาวน้ำผึ้ง คำสอาด กำนันตำบลเสม็ดใต้และผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้ง15คนร่วมกันทำกิจกรรมนำผ้าดำมาคลุมวัชพืชเพื่อความสวยงามของถนนเสม็ดใต้ปันสุข 📣📣📣น.ส.ดวงหทัย คำวิลัย นักพัฒนาดิจิทัล 📣📣📣รายงาน 👈👈 ❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍 #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs #SDGforAll @Kmitl

[...]

โดย bangkhla วันที่ 06 ต.ค. 2564

นายเนตร ขันคำ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางคล้า

จริงใจ สร้างสรรค์ เป็นแบบอย่าง ค่านิยม ยึดมั่นคุณธรรม

🚩🚩🚩สพอ. บางคล้า จัดประชุมคณะทำงานบริหารการจักเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.2ค ระดับตำบล ประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564 📆📆วัน อังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 🌷🌷นายเนตร ขันคำ พัฒนาการอำเภอบางคล้า มอบหมายให้ นายสมพงษ์ นาคสาคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายกรรภิรมย์ ดรพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ จัดประชุมคณะทำงานบริหารการจักเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564 เพื่อรับรองข้อมูล จปฐ. ประจำปี2564 ของตำบลบางกระเจ็ด 🍃โดยมี คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นผู้รับรองข้อมูล 🌻🌻🌻เนื้อหาในการประชุมมี ดังนี้ 1. การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2564 📣📣📣น.ส.ดวงหทัย คำวิลัย นักพัฒนาดิจิทัล 📣📣📣รายงาน 👈👈 ❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍 #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs #SDGforAll @Kmitl

โดย bangkhla วันที่ 06 ต.ค. 2564

🚩🚩🚩สพอ. บางคล้า จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ 📆📆วัน ศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านทรายหาย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 🌷🌷นายเนตร ขันคำ พัฒนาการอำเภอบางคล้า มอบหมายให้ นายสมพงษ์ นาคสาคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายกรรภิรมย์ ดรพล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ การจัดโครงการฝึกอาชีพเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ กิจกรรมที่3เพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดได้นำสิ่งของไปให้กับผู้ที่เข้าอบรมในโครงการฯ มีดังนี้ 1. นายชล นูพัฒน์ เลขที่ 44 ม.4 ต.ทาทองหลาง (อาชีพเผาถ่าน) 2. นายยุทธนา จรทพา เลขที่ 36 ม.4 ต.ท่าทองหลาง ( อาชีพทำสวน) 3. นายอรรถพล สินเจริญ เลขที่ 16/2 ม.4 ต.ท่าทองหลาง (อาชีพขายส้มตำ ไก่ย่าง) 4. นายปาน สุขเจริญ เลขที่ 59 ม.5 ต.ท่าทองหลาง (อาชีพรับจ้างทั่วไป) 5. นายศักดิ์ชัย รัศมีสุริยะ เลขที่ 36 ม. 4 ต.ท่าทองหลาง (อาชีพทำสวน) 🌱🌱 ในการนี้มี นายธนา ทองกล่ำ ผู้ใหญ่บ้านทรายหาย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าทองหลางและพ.ต.ท.เลอศักดิ์ มั่นสมบูรณ์ สวป.สภ.บางคล้า ร่วมแจกสิ่งของให้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ด้วย 📣📣📣น.ส.ดวงหทัย คำวิลัย นายอนัญลักษณ์ กิจนุกูล นักพัฒนาดิจิทัล 📣📣📣รายงาน 👈👈 ❤️🌳เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565 🌅🌹 Change for Good 👍 #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #กรมการพัฒนาชุมชน #SEPtoSDGs #SDGforAll

โดย bangkhla วันที่ 06 ต.ค. 2564

หนังสือราชการ

ประกาศ