อำเภอบางขัน จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางขัน ประจำปี 2563

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางขัน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่ม องค์กร เครือข่ายภาคราชการ ภาคธุรกิจ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองบางขัน ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หารายได้สมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นทุนตั้งต้นแห่งความดีของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางขัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางขัน ที่ว่าการอำเภอบางขัน จังหวัดนครสรีธรรมราช

(Visited 56 times, 1 visits today)