สพอ.บางขัน สร้างสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางขัน ลงพื้นที่ประชุมสร้างความเข้าใจการสร้างสัมมาชีพชุมชน ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 34 times, 1 visits today)