สพอ.บางขัน จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนตำบลบ้านลำนาว

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางขัน จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนตำบลบ้านลำนาว เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการสร้างสัมมาชีพชุมชน ที่เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยมีคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และคณะกรรมบริหารตำบลแบบบูรณาการ (บกต.) เข้าร่วมการประชุม ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางขัน ที่ว่าการอำเภอบางัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 71 times, 1 visits today)