พช.บางแก้ว และเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเครือข่ายโคก หนอง นา เอามื้อสามัคคี เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายฉัตรชัย [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมกิจกรรมสานพลังเครือข่ายพัฒนาชุมชนคนมหาดไทย ประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี จังหวัดพัทลุงกับ พช.พัทลุง และเครือข่ายพัฒนาชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนา [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 11.00 น. สำนักงานพัฒนาชุ [...]

อ่านต่อ