ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ที่ว่าการอำเภอบางแก้ว ถนนพิทักษ์ธรรม ตำนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
จังหวัดพัทลุง ,  เบอร์โทรศัพท์ 07 5 697 380
อีเมล์ bangkaeo.cdd@gmail.com 

(Visited 333 times, 1 visits today)