พช.บางแก้ว และเครือข่ายโคกหนองนา อำเภอบางแก้ว ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเครือข่ายโคก หนอง นา เอามื้อสามัคคี เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเครือข่าย โคก หนอง นา เมืองลุงในวันรักตันไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง และนายสุทธิชัย รักเกื้อ นายอำเภอศรีบรรพต ร่วมให้การต้อนรับ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว โดยนายศิษฐวิทย์ สันติเจริญโรจน์ พัฒนาการอำเภอบางแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเครือข่ายเครือข่าย โคกหนองนา อำเภอบางแก้ว ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
#โคกหนองนา
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ChangeForGood
พช.บางแก้ว :ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)