“พช.บางแก้ว สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาปะขอ ”

วันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านนาปะขอ หมู่ที่ 4 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ซึ่งดำเนินการเก็บสัจจะและปล่อยกู้ทุกวันที่ 1 ของเดือน โดยมีสมาชิก 244 คน มีสัจจะรวมกว่า 2 ล้านบาท
# กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
# ทุนชุมชน
# Change for good
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.บางแก้ว : ภาพข่าว

(Visited 12 times, 1 visits today)