พช.บางแก้ว ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

▶️วันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. พช.บางแก้ว ติดตามการดำเนินงานโคก หนอง นา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ”โคก หนอง นา” (แปลงนางกานดา เกตุแก์ว) ซึ่งมีการปลูกพืช เช่น ทุเรียน มะพร้าว กระท่อม พริกขี้หนู มะเขือ ถั่วฝักยาว และการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลาดุก ปลานิล และไก่ไข่ เป็นต้น ฯลฯ
# โคก หนอง นา
# เศรษฐกิจพอเพียง
# Change for good
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.บางแก้ว : ภาพข่าว

(Visited 9 times, 1 visits today)