ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว

ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว เรื่องภารกิจงานพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรศุงสุด

(Visited 10 times, 1 visits today)