สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสวมใส่และอนุรักษ์ผ้าไทย ตามพระดำริ

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”และกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชน รวมถึงเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน💗💗
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#ผ้าไทย
#ความเป็นไทย
#ภูมิปัญญาท้องถิ่น
#ผ้าไหม
#ผ้าบาติก
#ผ้ามัดย้อม
#สินค้าโอทอป
#OTOP #ลายขอ #ลายขอพระราชทาน #พัทลุง

(Visited 11 times, 1 visits today)