พช.บางแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กลุ่มอาชีพสตรี บุชรอ ผลิตภัณฑฺ์แปรรูปลูกชิ้นปลาดุก บ้านหัวปอ ม.๑๑ ต.นาปะขอ

วันนี้ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. พช.บางแก่้ว ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศประเภืกลุ่มอาชีพ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาดุก (วิสาหกิจบุชรอ) หมู่ที่ 11 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มในการดำเนินการต่อไป
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#โคกหนองนาโมเดล
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.บางแก้ว : ภาพข่าว

(Visited 7 times, 1 visits today)