พช.บางแก้ว ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอบางแก้ว

▶️วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 พช.บางแก้ว ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอบางแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ฯ จำนวน 20 คน เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานกองทุนแม่ฯของอำเภอบางแก้ว โดยมีการมอบเกียรติบัตร กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2565 ระดับอำเภอ ได้แก่ บ้านงามทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสัก ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว
# Change for good
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.บางแก้ว : ภาพข่าว

(Visited 6 times, 1 visits today)