พช.บางแก้ว ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อำเภอบางแก้ว

▶️วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 พช.บางแก้ว ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล อำเภอบางแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่ามะเดื่อ ตำบลโคกสัก ตำบลนาปะขอ และเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ เพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และพิจารณาโครงการงบหมุนเวียน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเลี้ยงหมูขุน และฌครงการเลี้ยงวัว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางแก้ว
# Change for good
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#สตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.บางแก้ว : ภาพข่าว

(Visited 5 times, 1 visits today)