พช.บางแก้ว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. พช.บางแก่้ว ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มเลี้ยงหมูขุน หมู่ที่ 12 และกลุ่มเลี้ยงวัวพื้นบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสัก โดยมีนางกัญญา สรีสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกสักร่วมติดตามการดำเนินงานกลุ่ม
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#ทุนชุมชน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.บางแก้ว : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)