พช.บางแก้ว ร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด กลุ่มอาชีพสตรี บุชรอ ผลิตภัณฑฺ์แปรรูปลูกชิ้นปลาดุก บ้านหัวปอ ม.๑๑ ต.นาปะขอ

วันนี้ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. พช.บางแก่้ว ร่วมแ [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตำบลท่ามะเดื่อ

วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. พช.บางแก่้ว ติดตา [...]

อ่านต่อ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสวมใส่และอนุรักษ์ผ้าไทย ตามพระดำริ

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก”และกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยกระจายรายได้สู [...]

อ่านต่อ