พช.บางแก้ว ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดย [...]

อ่านต่อ

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางขั้นตอนการคัดสรรคณะกรรมการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ โครงการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565

พช.บางแก้ว ร่วมประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้แนวทางขั้นตอนก [...]

อ่านต่อ